Som förälder är det viktigt att du hjälper ditt barn att göra läxorna och fungera väl i skolan. Du har en viktig stödjande roll, både för skolarbetet och för att hjälpa ditt barn att förstå sociala regler.

Föräldrar och barn

Oavsett om dina barn precis har börjat ettan eller om de går på gymnasiet, så är du som förälder oerhört viktig för dem. De behöver dig på en mängd olika sätt. Om du har tonåringar kanske det inte alltid känns som att du är så viktig för dem, men det är du. De har fullt upp med både hormoner, komma på vem de är och fixa skolarbetet. Då är du som förälder en trygg famn att landa i, även om de inte alltid vågar visa det. Föräldrar som hjälper och stödjer sina barn i skolarbetet och att hantera olika sociala situationer ger sina barn ett stort försprång i livet. Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Uppfostran och att förstå hur livet fungerar är primärt ditt ansvar, även om skolan och samhället gör sin del.

Läxor

Det är klokt om du redan när barnet börjar skolan hjälper det att ta tag i läxorna. Fråga varje dag om de har läxor, särskilt när de går på låg- och mellanstadiet. Det är bra om ni skapar tydliga läxrutiner. Med genomtänka och individuellt anpassade läxrutiner kommer det vara lättare för ditt barn att ta eget skolansvar. Det kommer också underlätta när barnet har blivit tonåring och går på högstadiet och gymnasiet. Ett tips är att besluta att barnen och tonåringarna bara får sitta framför datorn eller surfplattan efter att skolarbetet är gjort. Det är särskilt en bra rutin för yngre barn. Även tonåringar behöver läxrutiner, men ibland kan de behöva få skapa sina egna rutiner. Som en del i att utvecklas och bli vuxen. Men även tonåringar behöver få frågan om de har läxor. Läxor kan lätt bli ett tjatmoment. Men du kan också göra det till ett gemensamt projekt. Ett tillfälle då du och ditt barn kommer närmare varandra. Om ditt barn ska läsa en särskild bok i skolan så läser också du den boken. Det kan vara en stor hjälp för ditt barn, men även för en tonåring som inte älskar att läsa. Då upplever och uppfattar verkligen barnet att du bryr dig. Ni kan också samtala om boken, vilket kommer ge ditt barn bättre läsförståelse.

Mobiltelefonen

Det är också viktigt att skapa goda mobilrutiner. Hjälp ditt barn att hantera mobiltelefonen på rätt sätt. Det visar sig att mobilen förstör sömnen för många barn och tonåringar. Barn och tonåringar kan också hamna i svåra situationer på nätet. Därför är det viktigt att ni regelbundet samtalar om internet och att du visar intresse för vilka sidor de besöker.